Τετάρτη, 6 Ιανουαρίου 2016

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ.....
 

6-1-2016 ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΛΥΒΙΑ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ.....ΕΠΕΦΑΝΗ Η ΧΑΡΙΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.....«Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησις του γαρ Γεννήτορος η φωνή προσεμαρτύρει Σοι αγαπητόν Σε Υιόν ονομάζουσα και το Πνεύμα εν είδει περιστεράς εβεβαίου του λόγου το ασφαλές Ο επιφανείς Χριστέ ο Θεός Και τον κόσμον φωτίσας δόξα Σοι»